Sprawdź jaka forma pracy będzie dla Ciebie lub dla Was najlepsza:

clouds, sky, weather-1768967.jpg
Umów się z łatwością przez renomowany serwis znanylekarz.pl

FAQ

Z kobietami, mężczyznami. Zapraszam również na terapię par.

Każda sesja indywidualna trwa 50 minut.

Badania dotyczące skuteczności psychoterapii mówią o największej skuteczności w przypadku procesów trwających od 6 miesięcy do 2 lat.

Najbardziej wartościowe są spotkania cotygodniowe, w wyjątkowych przypadkach możemy ustalić spotkania co 2 tygodnie.

Sesja psychoterapeutyczna to całkowicie poufne spotkanie z terapeutą. Trwa 50 minut i zazwyczaj odbywa się o stałej porze, raz w tygodniu. Podczas sesji Klient porusza ważne dla niego tematy, a terapeuta służy wsparciem, konfrontacją, a czasem po prostu obecnością.

Proces terapeutyczny w nurcie Gestalt polega na poszerzaniu świadomości klienta o jego sposobach budowania relacji i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Dzięki nowej świadomości, klient ma możliwość dokonywania innych decyzji, lepszego korzystania ze swoich zasobów oraz redukcji sposobów działania, które mu nie odpowiadają.

Głównym założeniem terapii Gestalt jest teoria, że wszystko co ważne dla Ciebie odbywa się tu i teraz, a także w relacji z kimś lub czymś.
W związku z tym Gestalt w szczególny sposób akcentuje dialog jako narzędzie wsparcia i poznania. 
Doświadczenia i przeżycia z przeszłości wpływają na nas i nasze sposoby zachowania, jednak żyjemy jedynie w tu ni teraz, a więc tylko tu i teraz możemy dokonywać zmian.
W praktyce oznacza to tyle, że rozmowa z terapeutą Gestalt w znacznej mierze koncentruje się na chwili obecnej, sięgając nieznacznie do przeszłości, by nadać znaczenia przeżyciom i emocjom.

Odwołanie sesji jest możliwe w dwóch wariantach:

1. Wcześniej niż na 48 h przed terminem – bezpłatnie
2. Później niż na 48 h przed terminem – pełnopłatnie.

Zmiana terminu lub godziny jest możliwa jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Wspieram Klientów od 2007 roku i w tym czasie zdobyłem umiejętności z wielu innych obszarów, poza Gestalt. Z pewnością wypracujemy nasz własny styl kontaktu, który będzie dla Ciebie skuteczny w rozwoju.

Za każdą usługę w Gabinecie możesz otrzymać fakturę VAT lub rachunek.